Ședința AGA

Materiale aferente

Ședinței Adunarii Generale a Asociaților

din data de 21.04.2023 ora 18


ORDINEA DE ZI

DECLARATIE  MR – LEGEA CONTABILITĂȚII

RAPORT DE ACTIVITATE 2022

BILANȚ FINANCIAR CONTABIL 2022

HOTARÂRE AGA APROBARE BILANȚ 2022

RAPORT CENZOR 2022

BALANȚA DE VERIFICARE

 


Topic: AGA SNIMTB

Apr 21, 2023 18:00 Bucharest

Durata maximă: 40 min